Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 4.6.2024

č. 3 – Solinky