Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 4.2.2020

č. 3 – Solinky