Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 4.10.2022

č. 3 – Solinky