Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 4.10.2016

č. 3 – Solinky