Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 3.9.2019

č. 3 – Solinky