Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 3.3.2020

č. 3 – Solinky