Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 20.11.2015

č. 3 – Solinky