Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 2.6.2020

č. 3 – Solinky