Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 2.4.2019

č. 3 – Solinky