Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 2.2.2016

č. 3 – Solinky