Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 19.2.2019

č. 3 – Solinky