Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 10.12.2019

č. 3 – Solinky