Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 1.4.2014

č. 3 – Solinky