Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 1.3.2016

č. 3 – Solinky