Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 1.2.2022

č. 3 – Solinky