Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 1.12.2020

č. 3 – Solinky