Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 3 konaného dňa 1.10.2019

č. 3 – Solinky