Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 2 konaného dňa 8.1.2014

č. 2 – Bôrik, Hliny V - VIII, Malá Praha