Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 2 konaného dňa 7.2.2018

č. 2 – Bôrik, Hliny V - VIII, Malá Praha