Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 2 konaného dňa 7.11.2012

č. 2 – Bôrik, Hliny V - VIII, Malá Praha