Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 2 konaného dňa 6.2.2019

č. 2 – Bôrik, Hliny V - VIII, Malá Praha