Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 2 konaného dňa 5.6.2024

č. 2 – Bôrik, Hliny V - VIII, Malá Praha