Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 2 konaného dňa 4.3.2015

č. 2 – Bôrik, Hliny V - VIII, Malá Praha