Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 2 konaného dňa 4.12.2019

č. 2 – Bôrik, Hliny V - VIII, Malá Praha