Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 2 konaného dňa 3.5.2020

č. 2 – Bôrik, Hliny V - VIII, Malá Praha