Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 2 konaného dňa 1.2.2017

č. 2 – Bôrik, Hliny V - VIII, Malá Praha