Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 1 konaného dňa 18.4.2024

č. 1 – Hliny I - IV, Staré mesto