Oznámenie o zmene termínu 13. MZ z dôvodu mimoriadnej situácie

Mestské zastupiteľstvo