Mimoriadne zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 8 konaného dňa 25.8.2021 – Brodno

č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie