Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 29.3.2021 - videokonferencia

Mestské zastupiteľstvo

Link na video: https://www.youtube.com/watch?v=QXuoh5HoUa4