Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 18.06.2024

Mestské zastupiteľstvo

Link na video: https://www.youtube.com/embed/7frr5zlgLB4