Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestské zastupiteľstvo