Mimoriadne stretnutie zástupcov mesta Žilina a SVP, š.p. s občanmi Vrania konaného dňa 23.6.2020

č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie