3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 21.02.2023

Mestské zastupiteľstvo

Link na video: https://www.youtube.com/watch?v=h88vsIa2u7o

Materiály