Zariadenie pre seniorov ÚSMEV na Solinkách dostane nový šat

DSC08548DSC08548
V zariadení sociálnych služieb na Osikovej ulici, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, sa dokončujú dôležité stavebné práce. V rámci rekonštrukcie sa zateplila budova, strecha, obvodový plášť, upravili sa loggie a vymenili sa okná i dvere schodísk. Hlavnými benefitmi rekonštrukcie sú úspora energie, vyšší komfort pre klientov a príjemný, moderný vzhľad. Po zrealizovaní stavebných úprav budovy sa predpokladá úspora v spotrebe tepla na úrovni 53 %. S rekonštrukčnými prácami sa začalo vlani v decembri. „Rekonštrukcia zariadenia na Osikovej bola nevyhnutná. Naším cieľom je zvyšovanie komfortu a skvalitňovanie podmienok pre klientov a táto obnova je jedným z dôležitých článkov celého procesu. Rekonštrukcia bude kompletne dokončená už čoskoro a teším sa na finálny výsledok,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne. Dokončenie prác je naplánované na júl 2023. V Zariadení pre seniorov ÚSMEV mesto v apríli vymenilo aj staré výťahy. Ich modernizácia  priniesla klientom bezpečnejší a komfortnejší prístup na vyššie poschodia. Pôvodné výťahy mali vyše 30 rokov a boli opotrebované. Nové výťahy sú vybavené modernou technológiou a elektrickým batériovým záložným zdrojom. „V našom zariadení sa za posledné mesiace urobilo veľa dôležitých zmien, ktoré sme potrebovali zrealizovať, a sme za ne veľmi vďační. Budova bude mať po novom aj veľmi príjemný estetický vzhľad,“ podotkla riaditeľka zariadenia Alena Lišková. Do modernizácie výťahov samospráva investovala 147 612 eur, stavebné úpravy loggií stáli 39 651,24 eur a zateplenie budovy, obvodového plášťa a strechy si vyžiadalo investíciu vo výške 291 852,22 eur. Zariadenie pre seniorov ÚSMEV na Osikovej ulici poskytuje sociálne služby od roku 1991. Počas svojej histórie prešlo viacerými zmenami názvu a od roku 2013 sa stalo jeho zriaďovateľom mesto Žilina. Zariadenie poskytuje celoročný pobyt 64 seniorom s rôznym druhom postihnutia v 40 jednoizbových a 8 dvojizbových bytoch.