Základná škola s materskou školou Gaštanová má zrekonštruované športoviská

Rekonštrukcia športoviska na ZŠ s MŠ GaštanováRekonštrukcia športoviska na ZŠ s MŠ Gaštanová
Takmer 290-tisíc eur si vyžiadala revitalizácia športového areálu Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) Gaštanová na žilinskom sídlisku Solinky. Polovicu sumy – 144 942 eur získalo mesto z Fondu na podporu športu, zvyšnú časť financovalo zo svojho rozpočtu. V pondelok 22. novembra zrekonštruované ihriská symbolicky otvorili primátor mesta Žilina Peter Fiabáne a riaditeľka ZŠ s MŠ Alena Tisoňová.  Vďaka rekonštrukcii vnútorného areálu školy vznikol na sídlisku Solinky nový športový areál, ktorý bude otvorený celoročne nekomerčne aj pre širokú verejnosť. Podarilo sa zrenovovať atletickú dráhu, skok do diaľky, volejbalové a viacúčelové ihrisko, dobudovali sa nové povrchy, spevnili sa plochy a pribudli ochranné siete okolo ihrísk. Stavebné práce sa začali v auguste tohto roku a dokončené boli v októbri. Športovisko bude slúžiť na povinné hodiny telesnej a športovej výchovy, športové krúžky aj pre športové kluby. „Nesmierne ma teší, že sa nám podarilo v krátkej dobe otvoriť ďalšie športovisko, ktoré bude slúžiť deťom i verejnosti. Po rokoch sa nám darí rekonštruovať zanedbané ihriská a môžeme takýmto spôsobom ponúknuť našim deťom zaujímavé aktivity, ktoré pomôžu k ich rozvoju. Dúfam, že ihrisko bude využívané čo najviac a prinesie nové športové talenty,“ dodal primátor Peter Fiabáne. logo