Základná škola na Karpatskej ulici obhájila titul Zelená škola

zelená školazelená škola

Dňa 12.októbra 2023 sa uskutočnil Slávnostný certifikačný deň v Congress Hotel Centrum v Košiciach. Základná škola na Karpatskej ulici v Žiline získala opakovane certifikát „Zelená škola“.

Program Zelená škola je súčasťou medzinárodnej siete Eco-Schools. Vznikala od roku 1992 a dnes je najväčším medzinárodným environmentálnym programom. Pracuje v ňom okolo 59 000 škôl zo 68 krajín z celého sveta. Medzinárodným garantom programu je nadácia Foundation for Environmental Education. V roku 2003 bol program Eco-Schools uznaný programom OSN pre životné prostredie (UNEP) za praktický model pre vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju.

Každá škola, zapojená do programu, si vyberá jednu oblasť týkajúcu sa životného prostredia, v ktorej sa chce zlepšiť – učiť o nej viac a realizovať praktické kroky k jej riešeniu. Prioritnou témou ZŠ Karpatskej na školské roky 2021/2022 – 2022/2023 bola Voda. Škola si ju zvolila po vypracovaní environmentálneho auditu, na základe svojich potrieb a očakávaní. Počas tohto obdobia sa venovala aktivitám vedúcim k uvedomeniu si životnej potreby vody a vo výsledku aj k reálnemu zníženiu jej spotreby. Škola zakúpila 106 perlátorov na vodovodné batérie, umiestnila nádrže na zachytávanie dažďovej vody a úspešne zrealizovala rôzne aktivity rovesníckym vzdelávaním. Žiaci sa vzájomne informovali o možnostiach šetrenia vodou na škole a prenášali toto posolstvo aj do svojich rodín.