Základná škola Martinská opäť úspešná v celoslovenskom hodnotení

martinskámartinská

Základné školy v Žiline boli opäť mimoriadne úspešné v najnovšom hodnotení slovenských základných škôl za školský rok 2022/2023. Základná škola Martinská obsadila v celoslovenskom rebríčku konečné 21. miesto. Výborné umiestnenie zaznamenali aj ďalšie štyri školy, ktoré sa umiestnili v prvej tridsiatke v rámci Žilinského kraja.

Poradie najlepších škôl na Slovensku každoročne zverejňuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Hodnotenie základných škôl INEKO je vypočítané na základe výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku (Testovanie 5, Testovanie 9) ako aj mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach. Rebríček nehodnotí kvalitu školy, ale informuje o výsledkoch žiakov. Výnimočný výsledok v rámci slovenských základných škôl dosiahla Základná škola na Martinskej ulici. Získala 8,4 bodov z 10 možných a ohodnotená bola ako škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov. Stala sa tak druhou najlepšou základnou školou v celom Žilinskom kraji. Vysokú úroveň vzdelávacieho procesu potvrdili aj v ZŠ s MŠ na Ulici sv. Gorazda, ktorá obsadila 13. miesto v kraji, ZŠ Karpatská sa stala pätnástou  najlepšou v kraji a 18. miesto získala ZŠ na Školskej ulici. Tieto školy svojou prácou dosiahli úroveň školy s výbornými výsledkami žiakov. Do prvej tridsiatky najlepších škôl v Žilinskom kraji sa dostala aj ZŠ Do Stošky.

„Vybrané základné školy svojou prácou dosiahli úroveň školy s výbornými výsledkami žiakov. Je to pre nás, ako mesto, obrovská pocta a potvrdenie, že sme na správnej ceste vo vzdelávaní mladých ľudí, ktorí budú formovať našu spoločnosť. Som hrdý na každého jedného žiaka ako aj pedagógov, ktorí svojou prácou vytvárajú stimulujúce učebné prostredie. Vynikajúce umiestnenia týchto základných škôl len potvrdzujú vysokú kvalitu žilinských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ďakujem základným školám a ich vedeniu, že pomáhajú v skvalitňovaní výučby a využívajú moderné učebné postupy,“ uviedol primátor Peter Fiabáne s tým, že tieto výnimočné výsledky sú pre vedenie žilinskej radnice motiváciou a záväzkom pokračovať i naďalej v skvalitňovaní škôl v pôsobnosti mesta.