Začínajú sa asfaltérske práce na Ulici 1. mája a Veľká okružná

Ulica 1. mája - ilustračná fotoUlica 1. mája - ilustračná foto
Mesto Žilina informuje motoristov, že od štvrtku 21. júla do nedele 24. júla sa bude realizovať oprava miestnych komunikácií na Ulici 1. mája v úseku od Štefánikovho námestia po križovatku s Predmestskou ulicou a na ulici Veľká okružná v úseku od križovatky Predmestská po ulicu Vojtecha Spanyola. Harmonogram prác:
  • 21. 7. 2022 – frézovanie komunikácie,
  • 22. 7. 2022 – prípravné práce (výškové úpravy a pod.),
  • 23. – 24. 7. 2022 – pokládka obrusnej vrstvy.
Predmetný úsek bude zabezpečený dočasným dopravným značením a je potrebné rátať s obmedzeniami v premávke. Vodičom sa ospravedlňujeme za diskomfort počas realizácie prác.