Začína tretia etapa modernizácie zastávok MHD v Žiline

Ilustračná_zastávka MHD v Žiline_1Ilustračná_zastávka MHD v Žiline_1

Žilinská samospráva spúšťa od zajtra (24. 3.) ďalšiu etapu modernizácie zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD). V najbližších mesiacoch postupne opraví 13 prístreškov s nástupnými plochami. Rekonštrukčné práce budú stáť takmer 1,5 milióna eur, pričom väčšina bude hradená z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Modernizácie sa dočkajú zastávky na Vysokoškolákov v smere na Vlčince, Žilinská univerzita v oboch smeroch, Závodská v smere do centra, Tajovského v oboch smeroch, Kultúrny dom (Bytčica) v smere do Žiliny, Polícia v smere Hurbanova a zastávky Priemyselná a Hollého. Na sídlisku Solinky sa zrenovujú zastávky Limbová v smere do centra mesta a Centrálna v oboch smeroch. V rámci rekonštrukčných prác sa kompletne vymení podložie zastávkového zálivu a jeho výška sa prispôsobí tak, aby bola bezbariérová. Zvýši sa kapacita a priepustnosť zálivov, čím sa skvalitní plynulosť cestnej premávky najmä počas dopravných špičiek. Súčasťou zmodernizovaných zastávok bude aj automat na cestovné lístky, prístrešok, lavička a odpadkový kôš. Konštrukcia prístrešku zastávok bude mať opäť neutrálnu antracitovú farbu. „Je prirodzené, že ak chceme zatraktívniť verejnú dopravu, musíme neustále investovať do jej modernizácie. Tá sa netýka len samotných vozidiel, ale i zastávok. Aby sme ľudí motivovali cestovať mestskou hromadnou dopravou, musíme im poskytnúť pohodlie a kvalitné služby. Verím, že aktuálny projekt rekonštrukcie zastávok MHD v Žiline zvýši úroveň a komfort cestovania,“ uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne.

Ilustracna_zastavka-MHD-v-Ziline

Projekt rekonštrukcie zastávok MHD v Žiline je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Celkové náklady na investíciu vysúťažila žilinská radnica v hodnote približne 1 458 660 eur, pričom celková výška schváleného nenávratného finančného príspevku predstavuje 1 334 084 eur. Vo výsledku spomínaná rekonštrukcia zaťaží mestský rozpočet vo výške necelých 130 000 eur.

Aktuálne rekonštrukčné práce na zastávkach MHD nadväzujú na zrealizovaný projekt rekonštrukcie zastávok v prvej etape, v rámci ktorej bolo od roku 2018 obnovených 26 zastávok MHD. Mesto bolo úspešné aj so získaním prostriedkov z IROP na druhú etapu prác, počas ktorých sa v rokoch 2020 a 2021 zrekonštruovalo päť nových zastávok a vybudovala sa jedna nová. Minulý rok sa zmodernizovali ďalšie dve zastávky. Po dokončení aktuálnej tretej etapy bude obnovených celkom 47 zastávok hromadnej dopravy.