Začalo sa sčítanie obyvateľstva, stačí vyplniť jednoduchý elektronický formulár

LOCKLOCK

Od pondelka 15. februára začalo na celom území Slovenska sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré realizuje Štatistický úrad SR. Sčítanie sa uskutočňuje výhradne elektronicky, pričom stačí vyplniť jednoduchý formulár cez počítač, tablet či mobil. Sčítací formulár sa nachádza na internetovej stránke www.scitanie.sk, no využiť možno aj mobilnú aplikáciu pre operačné systémy Android a iOS s názvom SODB 2021.

Samosčítanie obyvateľov, v ktorom sa obyvatelia sčítavajú sami, sa koná v termíne od 15. februára do 31. marca 2021. V prípade, ak by niekto nezvládol vykonať sčítanie sám, môže mu pri tom pomôcť ktokoľvek iný, napr. ďalší člen domácnosti, starým rodičom ich deti či vnúčatá alebo sused. V prípade, že občan nemá možnosť využiť ako pomoc pri sčítaní ďalšieho člena domácnosti či inú osobu, od 1. apríla do 31. októbra 2021 bude k dispozícii služba asistovaného sčítania. Realizovať sa bude na stacionárnych kontaktných miestach, kde sa obyvateľ bude môcť dostaviť a sčítať sa za pomoci asistenta. Na území mesta Žilina budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu, napríklad z dôvodu imobility, požiada. Adresy s kontaktnými údajmi stacionárnych sčítacích miest v Žiline a možnosť požiadať o návštevu mobilného asistenta budú k dispozícii pred začatím asistovaného sčítania.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Do sčítacieho formulára teda uvádzame údaje, ktoré boli aktuálne o polnoci na piatok 1. januára tohto roka. Dôvodom je, aby sa všetky údaje zisťovali k rovnakému dátumu.

„Sčítanie má priamy dosah na každého obyvateľa Žiliny, keďže financovanie samospráv je podmienené počtom obyvateľov, ktorý sa zisťuje práve pri sčítaní. Malo by byť teda v záujme každého obyvateľa sčítať sa, keďže aj od toho závisí, aké služby môže naše mesto najbližších desať rokov poskytovať svojím obyvateľom, či už ide o sociálne služby a ich rozsah, starostlivosť o zeleň alebo o budovanie a opravu ciest či chodníkov,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Sčítanie má na Slovensku dlhú tradíciu a štatistický úrad ho vykonáva každých desať rokov. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú cenné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov. Získané informácie štatisti využijú ako základ pre analýzy vývojových trendov, pre prognózy a projekcie jednotlivých oblastí spoločenského života. Sčítanie poslúži aj ako podpora rozvoja na regionálnej i lokálnej úrovni.

„Okrem toho, že je sčítanie zákonnou povinnosťou každého obyvateľa, je zároveň jedinečným zdrojom nenahraditeľných informácií o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní,“ podotkol primátor.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia, ktorí majú trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt na Slovensku. Povinnosť platí aj pre občanov EÚ, ktorí majú na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Do sčítania by sa mal zapojiť každý, dokonca aj bábätká, ktoré sa narodili do 31. decembra 2020. Rodičia majú povinnosť sčítať aj svoje deti. Stačí, ak deti sčíta jeden z rodičov a to tak, že sčíta každé dieťa zvlášť. Sčítanie sa vzťahuje aj na osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony. Za nich musí vyplniť sčítací formulár ich zákonný zástupca.

Sčítanie obyvateľov je zákonná povinnosť ustanovená zákonom č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nesplnenie povinnosti sčítať sa je správny delikt, za ktorý môže obec uložiť pokutu až do výšky 250 eur.