Žilinské školstvo

Prioritami Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je ďalšie zvyšovanie kvality a efektívnosti školského vzdelávania, na poskytovanie komplexných služieb v oblasti výchovy a vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania.