Žilina a vzdelávanie

Mesto Žilina je zriaďovateľom 20 materských škôl, 14 základných škôl a základných škôl s materskými školami, Centra voľného času Spektrum a 2 základných umeleckých škôl. Najväčšou je Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, založená v roku 1927. Škola je jednou z najväčších svojho druhu na Slovensku. Navštevuje ju približne 1300 žiakov.

V Žiline pôsobí osem gymnázií a 19 stredných odborných škôl a učilíšť. Konzervatórium v Žiline, ktoré vychovalo množstvo koncertných majstrov i hudobných pedagógov patrí medzi najväčšie na Slovensku. Študenti často dosahujú úspešné výsledky na rôznych súťažiach. Jazyková škola patrí počtom študentov a kvalitou vyučovania k najvýznamnejším školám svojho druhu.

Najvýznamnejšou školou je Žilinská univerzita, ktorá má sedem fakúlt na ktorých študuje viac ako 12 000 študentov vo všetkých formách štúdia. Do roku 1996 bola škola známa ako Vysoká škola dopravy a spojov. Svojím zameraním na dopravu bola ojedinelá. Dnes škola poskytuje možnosti vzdelávania v mnohých študijných smeroch, významné je štúdium informačných technológií a telekomunikácií. Od roku 1960 školu ukončilo tridsať tisíc našich študentov a taktiež veľa študentov zo zahraničia. Hlavné priestory má škola v areáli na Veľkom Diele.

Po roku 1989 vznikli viaceré súkromné a cirkevné stredné a základné školy