Výstava OOCR Malá Fatra mapuje činnosť organizácie za desaťročie jej pôsobenia

foto výstava OOCRfoto výstava OOCR

Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra (OOCR) v roku 2022 oslávila desiate výročie svojho založenia. Za toto obdobie zrealizovala množstvo úspešných projektov, vďaka ktorým sa región stal atraktívnejším pre domácich aj návštevníkov.

Na Námestí Andreja Hlinku si môžu okoloidúci v týchto dňoch pozrieť výstavu mapujúcu doterajšiu činnosť OOCR Malá Fatra. Organizáciu založilo mesto Žilina v roku 2012 spolu s obcami Terchová, Belá, Stará Bystrica, Porúbka, Lietava, Teplička nad Váhom, Gbeľany, Radôstka a 16 podnikateľskými subjektmi. Momentálne tvorí členskú základňu 16 obcí a 11 podnikateľských subjektov, ktorých hlavným cieľom je spoločná propagácia regiónu a rozvoj cestovného ruchu.

„Vďaka vzájomnej spolupráci členov organizácie sa nám s finančnou podporou Ministerstva dopravy SR podarilo naplniť mnohé z našich cieľov, napríklad vybudovanie a obnova infraštruktúry pre turistov a cykloturistov. Spoločne sme zrekonštruovali viaceré pamiatky, zveľadili verejné priestranstvá a športoviská a taktiež sme vybudovali mnohé náučné chodníky a vyhliadkové veže,” uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

„Od roku 2012 organizácia úspešne dokončila množstvo projektov ako napríklad Vyhliadková veža na Dubni, Lávka a prístrešok na Straníku, vybudovali sme cyklomagistrálu spájajúcu mesto Žilina s Terchovou. Ďalšie projekty sa týkali údržby turistických a bežkárskych trás, cyklotrás, podporili sme aj veľa podujatí v regióne. Na mnohých zámeroch spolupracujeme s mestom Žilina, Nadáciou Kia Slovakia a KOCR Žilinský turistický kraj, za čo im patrí veľká vďaka“ doplnil riaditeľ OOCR Malá Fatra Štefan Vančík.

Výstava ilustruje všetky tieto aktivity a záujemcovia si ju môžu na námestí pozrieť do 20. novembra.