Vykúpený alebo vyzbieraný odpad od občanov je potrebné nahlásiť mestu Žilina

ilustračná fotoilustračná foto

Mestský úrad v Žiline pripomína, že už len do utorka 21. februára 2023 majú spoločnosti, ktoré vykupujú a zbierajú odpad od občanov na to, aby mesto Žilina informovali o množstvách odpadov.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (Vyhláška č. 366/2015 Z. z.) nariaďuje tomu, kto vykonáva zber alebo výkup odpadov od fyzickej osoby, aby do 21. februára informoval obec o tejto skutočnosti. Podáva sa to na: Oznámení o zbere alebo výkupe odpadov. Upozorňujeme, že táto oznamovacia povinnosť platí pre spoločnosti len v tom prípade, ak odpad zbierajú alebo vykupujú priamo od občanov, nie od mesta.

Vyplnené tlačivo je možné priniesť osobne do Klientskeho centra Mestského úradu v Žiline alebo ho možno poslať elektronicky na e-mail: janka.tabackova@zilina.sk.

Mesto Žilina má následne povinnosť tieto zozbierané údaje zahrnúť do svojej evidencie a ročného Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním, ako aj ročného Výkazu o komunálnych odpadoch pre Štatistický úrad.