Voda z pitných fontániek v meste Žilina je zdravotne nezávadná

ilustračná fotoilustračná foto

V uplynulých dňoch vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline v rámci štátneho zdravotného dozoru odbery vody z pitných fontániek v meste Žilina. Všetky vzorky pitnej vody vyhoveli požiadavkám Vyhlášky č. 247/2017 Z. z, sú teda zdravotne neškodné.  

V meste  Žilina je k dispozícii v letných mesiacoch 19 fontán. Desať z nich je určených na pitie pitnej vody (tzv. pitné fontánky), umiestnené sú na frekventovanom Námestí Andreja Hlinku, Národnej ulici, v Dobšinského sade, Parku Ľudovíta Štúra či v Lesoparku Chrasť.

Žilinské fontány sú v letných mesiacoch obľúbené a navštevované. Mnoho ľudí pri nich posedáva, prichádzajú rodiny s deťmi a pod., celkovú atmosféru spríjemňujú kultúrne a spoločenské podujatia v rámci Žilinského kultúrneho leta. Na Námestí Andreja Hlinku sa obľube Žilinčanov a návštevníkov mesta teší aj vodná hmla.