Vjazdy do pešej zóny a úľava na dani za parkovanie

Ilustračná foto (36)Ilustračná foto (36)

Vzhľadom na predĺženie zákazu vychádzania do 7. februára, nie je možné vydať obnovené povolenie na pracovisku klientskeho centra úradu. Obnovené povolenia na vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti mesta sú odosielané poštou.

Tým žiadateľom, ktorým nebolo ešte doručené obnovené povolenie na vjazd, sú vjazdy zabezpečené do 15. februára 2021 na základe povolenia z roku 2020. Pre jednorazové vjazdy do pešej zóny kontaktujte v pracovných dňoch pracovisko úradu na tel. čísle: 041/70 63 117 alebo e-mailom: kc_podatelna@zilina.sk, alzbeta.hrudkova@zilina.sk.

Mimo pracovných dní je k dispozícii  operačné stredisko Mestskej polície v Žiline na tel. čísle: 041/56 21 166, pričom je potrebné nahlásiť požadovaný termín vjazdu a evidenčné číslo vozidla.

Pre osoby, ktoré žiadajú o úľavu na dani za trvale vyhradené parkovacie miesto odporúčame vypísané a podpísané tlačivo zaslať na e-mail na adresu: kc_podatelna@zilina.sk, alzbeta.hrudkova@zilina.sk alebo poštou na adresu: Mestský úrad v Žiline, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.

Tlačivo nájdete na internetovej stránke mesta v sekcii: Občan/Žiadosti a tlačivá/Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia/Žiadosť o úľavu na dani za užívanie trvale vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu ŤZP.