Vianočné trhy 2022

DSCF8980DSCF8980

Mesto Žilina usporiada v dňoch od 23.11.2022 do 23.12.2022 na Mariánskom námestí a Námestí Andreja Hlinku tradičné Vianočné trhy.

Záujemcovia o účasť na Vianočných trhoch sa môžu prihlásiť v termíne do 7.10.2022 do 14.00 hod. pre remeselných a potravinových predajcov a v termíne do 7.10.2022 do 14.00 hod. pre predajcov občerstvenia prostredníctvom prihláškovom formulára, ktorý je zverejnený na stránke mesta Žilina www.zilina.sk.

Prihlášky alebo žiadosti na inom ako určenom formulári nebudú akceptované, taktiež nebudú akceptované prihlášky po termíne podania.