Venujte 2 % z dane žilinským mestským nadáciám

ilustračná fotoilustračná foto
Fyzické a právnické osoby majú aj tento rok možnosť poukázať určité percento zo svojich zaplatených daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám či iným vybraným prijímateľom. Podiel zo zaplatenej dane môžu daňovníci venovať aj Nadácii Mesta Žilina a Žilinskej komunitnej nadácii. Obe žilinské mestské nadácie vznikli na základe schválenia mestským zastupiteľstvom a každá z nich sa venuje iným verejnoprospešným aktivitám, ktoré môžu občania priamo podporiť.  Hlavným poslaním Nadácie Mesta Žilina je podľa správkyne nadácie Janky Filipovej pomáhať zdravotne postihnutým, seniorom, chorým a bezmocným ľuďom v núdzi, deťom a mládeži. „Z minuloročného výťažku 2 % z daní sme podporili zdravotne znevýhodnených Žilinčanov. V minulosti sme mohli vďaka tomu financovať rehabilitačné pobyty pre deti alebo potravinovú pomoc,“ vysvetlila J. Filipová. Výťažok 2 % z daní v tomto roku využijú podľa nej na pomoc ľuďom, ktorí potrebujú predovšetkým zdravotnú rehabilitáciu, kompenzačné či špeciálne pomôcky. Žilinská komunitná nadácia sa venuje podpore rozvoja športovej infraštruktúry v Žiline. Pomáha pri organizovaní mimoriadnych športových podujatí a podporuje výnimočne úspešných športovcov. Minulý rok sa nadácii podarilo vďaka výťažku 2 % z daní prerozdeliť medzi 5 základných a 14 materských škôl sumu vo výške 26-tisíc eur. „Z ďalších financií sme mohli zakúpiť sa a namontovať 5 profesionálnych basketbalových konštrukcií, 11 betónových pingpongových stolov a 20 hliníkových futbalových bránok. Okrem toho sa nadácii podarilo zrekonštruovať ihrisko vo vnútrobloku Martinská a oplotiť výškarský sektor na atletickom štadióne pri Základnej škole Martinská,“ priblížil Matej Franek, správca Žilinskej komunitnej nadácie. Výťažok z tohtoročných daní poputuje podľa jeho slov na nákup a rozšírenie mestského športového mobiliáru a podporu mimoriadnych športových podujatí. „Rovnako ako v minulom roku, opäť sa budeme snažiť prerozdeliť financie žilinským školám a škôlkam, ktoré sa rozhodnú zbierať 2 % z daní prostredníctvom našej nadácie,“ uzavrel M. Franek. Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webových stránkach nadácií: Nadácia Mesta Žilina: https://nadacia.zilina.sk/2-2/, Žilinská komunitná nadácia: https://www.zilinskanadacia.sk/2-2/. Konkrétnejšie informácie o procese poukazovania 2 % z podielu zo zaplatenej dane je k dispozícii na internetovej stránke: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/#k.