Vaše 2 percentá môžete venovať žilinským mestským nadáciám

euraeura

Fyzické a právnické osoby môžu venovať podiel zo zaplatenej dane neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám či iným prijímateľom do 30. apríla 2024. O 2 % daňovníkov sa uchádzajú aj Nadácia Mesta Žilina a Žilinská komunitná nadácia.

Pomáhajú, podporujú, chránia. Činnosť neziskových organizácií, nadácií či občianskych združení má široký rozsah a neraz dopĺňa alebo nahrádza úlohy štátu. Dve z nich pôsobia aj v Žiline a akákoľvek podpora je pre ne veľmi cenná. Jedným z jednoduchých spôsobov, ako na to, je poukázanie 2 % zo zaplatenej dane. Využiť túto možnosť môžu každoročne všetky fyzické a právnické osoby.

Nadácia Mesta Žilina funguje takmer sedem rokov. Pomáha zdravotne znevýhodneným, chorým a bezmocným občanom v núdzi. Minulý rok poskytla finančnú a vecnú pomoc 112 žiadateľom na rehabilitácie, lieky, zdravotné pomôcky, farmaceutické preparáty, hygienické potreby či špeciálnu stravu. V rámci Mikulášskej akcie zorganizovala posedenie so žilinskými seniormi a potešila deti zo sociálne znevýhodnených rodín návštevou kina. „Zapojili sme sa aj do humanitárneho projektu Kľúč od dverí k tvojim zmyslom, ktorý umožnil zabezpečiť výukové priestory pre senzorickú integráciu na Spojenej škole v Žiline  v hodnote 6 609,68 eur,“ doplnila správkyňa nadácie Anna Barčíková.

Žilinská komunitná nadácia bola založená na základoch pôvodnej Nadácie žilinský lesopark, ktorá vznikla ešte v roku 2011. Od roku 2020 zmenila názov a rozšírila aj svoje zameranie. Prioritne sa venuje rozvoju športovej infraštruktúry v meste, organizovaniu mimoriadnych športových podujatí a podpore úspešných športovcov. Tiež sa angažuje v školstve, kultúre, ochrane životného prostredia a ľudských práv. Podľa správcu nadácie Mateja Franeka v minulom roku spoluorganizovali mnohé podujatia: „Za spomenutie určite stoja Memoriál Antona Mühelyiho, Slovak Open Handball, Sever proti Juhu, Slovenský pohár veteránov  v basketbale aj Beh pre život. Okrem športových klubov a jednotlivcov sme podporili  aj žiacke tímy TJ Bánová a BK Victoria Žilina. V rámci 2 % sme v minulom roku prerozdelili 27-tisíc eur medzi 19 žilinských základných a materských škôl,“ zosumarizoval Matej Franek. V podobných aktivitách chce nadácia pokračovať aj v tomto roku.

Vďaka poukázaniu 2 % zo zaplatenej dane môžu organizácie ďalej pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Vaša podpora je nenahraditeľná a v mene žilinských nadácií za ňu ďakujeme.

Viac informácií nájdete na webe Nadácie Mesta ŽilinaŽilinskej komunitnej nadácii.